2019_tuz_evelika

 

PICTURES OF PUPPIES AGED 60 DAYS

 

 

Deneb-Keitos Orest

male (tattoo NEH 836)

 

               

 

 

Deneb-Keitos Oliver Sayks

male (tattoo NEH 837)

 

 

      

 

Deneb-Keitos Orion 

male (tattoo NEH 839)

 

          

 

 

PICTURES OF PUPPIES AGED 45 DAYS

 

 

Deneb-Keitos Orest

male (tattoo NEH 836)

 

(click on photo to enlarge)

      

 

Deneb-Keitos Oliver Sayks

male (tattoo NEH 837)

(click on photo to enlarge)

         

 

Deneb-Keitos Orion 

male (tattoo NEH 839)

 

(click on photo to enlarge)

      

 

Deneb-Keitos Orfey

male (tattoo NEH 840)

 

(click on photo to enlarge)

         

Deneb-Keitos Ozzi Osborn Obereg

male (tattoo NEH 834)

(click on photo to enlarge)

 

       

Deneb-Keitos Oniks

male (tattoo NEH 835)

(click on photo to enlarge)

 

            

 

 

Deneb-Keitos Odiscey 

male (tattoo NEH 838)

(click on photo to enlarge)

 

      

Deneb-Keitos O'Hara

female (tattoo NEH 841)

(click on photo to enlarge)

 

      

 

Deneb-Keitos Onika Nord Star

female (tattoo NEH 842)​

(click on photo to enlarge)

 

          

 

Deneb-Keitos Oliviya Ural'skiy Suvenir

female (tattoo NEH 843)​

(click on photo to enlarge)

 

            

 

 

OUR PUPPIES !

Age on photo 29 days